Effektiv företagsfilm

Avhannah

Effektiv företagsfilm

En viktig del i ett företags marknadsföring och drift är att kunna kommunicera ut olika koncept till kunderna. Något av de bästa sätten är att använda rörlig media som film vilket kan visa mer komplicerade företeelser på ett lättförståeligt sätt. Det kan till exempel röra sig om företagets värdegrund, vilka tjänster och produkter det erbjuder eller särskilda evenemang och konferenser.

Med en företagsfilm från Explainer kan ditt företag enkelt lyfta fram det viktigaste i det ni vill kommunicera, på ett tydligt sätt som målgruppen gillar. Här går det att få en företagsfilm som är framställd i 2D, 3D, live-action eller illustrationer. Företagsfilmen kan vara kort och förklara tjänster, produkter och idéer på ett lättfattligt sätt.

Med eller utan manus

För att göra en så effektiv företagsfilm som möjligt är det bra att satsa på äkta, transparent och genuint innehåll. De medverkande i filmen bör framstå som mänskliga snarare än som perfekta och tillrättalagda. Ett manus kan vara en fördel om det är professionella skådespelare som deltar i filmen, men det kan också gå att skapa en mer genuin film utan manus. Då känns inte replikerna så ”instuderade”, utan mer äkta i stunden.

Syftet med företagsfilmen

En företagsfilm är inte nödvändigtvis detsamma som en reklamfilm, även om många förväxlar de två. Företagsfilmens syfte är att förmedla och kommunicera ett budskap externt till konsumenterna, eller internt till de anställda i företaget. Det kan till exempel röra sig om en utbildningsfilm kring hur de anställda ska använda vissa maskiner eller utföra olika uppgifter i företaget. Det kan också vara en ekonomisk rapport som visar hur det går för verksamheten, och de planer man har framöver.

Del av en större strategi

Filmen bör passa in i företagets övergripande innehållstrategi, så att den ger maximal återbäring på investeringen. Det är bra att i förväg noga tänka igenom vilken typ av företagsfilm ni vill ha. Det kan vara ett porträtt av utvalda delar av personalen, en rekryteringsvideo, animerad film, affärsidé, projektfilm eller en reklamfilm. En bra företagsfilm är lockande och informerande, engagerande, ger god storytelling, visar hur företagets tjänster och produkter löser en kunds problem eller kan visa företagets historia och framtidsvisioner.

Noggranna förberedelser

Först av allt bör du sammanställa vilken vision du har med filmen, vad det är du vill uppnå. Det är bra att ha företagets värdegrund tydlig och klar för sig, till exempel vilka ledord det har och vad företaget strävar efter i ett större sammanhang. Målgruppen är också viktig, som i all övrig marknadsföring. Vem ska se företagsfilmen, och vilka reaktioner vill du uppnå med det? Vad är det för sorts film du vill framställa och till vilka åskådare? När allt detta är klargjort är det enklare att i samråd med produktionsbolaget skapa en idé om vilka delar som ska finnas i filmen och vilken image ditt företag ska ha. Därefter är det bara att göra verklighet av visionen!

I dagsläget lägger internetanvändare ner närmare sju timmar per vecka på att se på video på internet. Nästan en tredjedel av alla som är på internet tittar också på Youtube, det vill säga över två miljarder människor. Att välja en företagsfilm eller en reklamfilm för att få ut verksamhetens varumärke är alltså en effektiv strategi.

Om författaren

hannah administrator